Se abre el plazo de presentación de solicitudes para el aula “Concilia verano 2017”

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para el aula “Concilia verano 2017”

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
Prazo de entrega: do 25 de maio ao 7 de xuño.
Publicación das listas de admitidos (por orde de inscrición): 13 xuño, no blog da aula e na páxina web do conello.
Prazo de subsanación de erros: do 13 ao 15 de xuño.
Publicación das listas definitivas: 16 de xuño.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
 • Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
 • Copia da tarxeta sanitaria [email protected] menor.
 • Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 • Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  • Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
 • No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
 • Certificado de empadroamento no concello [email protected] [email protected] e dalgún dos proxenitores.
 • Fotografía de carné [email protected] menor que utilice por primeira vez o servizo.

Tfno. de información: 988 25 93 85

SOLICITUDE CONCILIA VERÁN 2017

NOTA ACLARATORIA:

Os usuarios que desexen presentar a súa solicitude a través da sede electrónica poderán facelo dende as 9:00 h. do 25 de maio ata as 14:30 h. do 7 de xuño de 2017.

Certificados dixitais admitidos

Un certificado dixital é un documento electrónico con funcións equivalentes a un documento oficial de identidade, e que serve para dar validez legal ás transaccións electrónicas que poida realizar calquera interesado.

Para garantir a validez xurídica dos trámites realizados é necesario identificarse mediante algún dos certificados dixitais admitidos nesta Sede electrónica.
Na actualidade é posible acceder con certificados electrónicos dos seguintes provedores de servizos de certificación (este conxunto de certificados encóntrase continuamente baixo ampliación):

 • DNI electrónico (Ministerio do Interior)
 • ACCV (Autoridade certificadora da Generalitat Valenciana)
 • CATCERT (Axencia Catalá de certificación)
 • FNMT- RCM (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre – Real Casa da Moeda)
 • Izenpe (Izenpe S.A, Empresa de certificación e servizos)
 • Camerfirma (Autoridade de certificación das Cámaras de Comercio Españolas)