Obradoiro de memoria Grupo de Vilariño

Obradoiro de memoria

Grupo de Calvelle: luns de 15.45 a 17.15h.

Grupo de Pereiro: Luns de 17.30h. a 19.00h.

Grupo de a Derrasa : Martes de 15.45 a 17.15h.

Grupo de Loñoá : Martes de 17.30h. a 19.00h.

Grupo de Vilariño: Mércores de 15.45 a 17.15h.

Grupo de Melias:  Mércores de 17.30h. a 19.00h.