PROXECTO PIONEIRO PARA TENTAR PARAR O AVANCE DA AVISPA VELUTINA

PROXECTO PIONEIRO PARA TENTAR PARAR O AVANCE DA AVISPA VELUTINA

O concello de Pereiro de Aguiar iniciou un proxecto pioneiro na comarca de Ourense para tentar paliar o avance da especie invasora  Vespa  Velutina. Para iso contratou os servizos da empresa  VELU-STOP Servizo Integral  Antivelutina, a cal colocou trampas para a captura de raíñas. Nestes momentos, e nos denominados niños primarios, as  avispas raíñas poñen ovos dos que sairán as obreiras que posteriormente na época de verán constrúen os niños que habitualmente ven nas copas das árbores e que xa teñen un tamaño considerable.

A colocación fíxose de forma selectiva nas zonas onde o ano pasado retiráronse maior cantidade de niños, segundo o mapa elaborado polo Grupo de Emerxencias Supramunicipal  GES, encargado de tal labor. Estas zonas concentráronse nas proximidades dos núcleos de poboación, que é onde a xente ve os niños e chama para avisar. Zonas nas cales hai árbores froiteiras, plantas ornamentais con flores especialmente rechamantes e proximidades de cursos de auga.

As trampas que se colocan son as denominadas trampas secas, levan un líquido  atrayente que non queda en contacto coa  avispa que alí cae e efectuásenselle unhas perforacións que permita liberar insectos de tamaños inferiores

Mentres se estudan e perfeccionan diversos métodos de control da praga, como  feromonas, depredadores como o falcón abelleiro, biocidas que non afecten a outros insectos, haberá que seguir retirando os niños que sexa posible, poñendo especial fincapé nos arredores das zonas habitadas pola gran alarma social creada. O  GES de Pereiro de Aguiar retirou 10 niños no ano 2017 e case 100 no 2018 e practicamente na totalidade das parroquias do termo municipal.

Desde o  GES de Pereiro de Aguiar tamén queremos recalcar que a  Vespa  Velutina non é máis perigosa que a  avispa  crabro “autóctona”, a excepción para as persoas alérxicas que a picadura de calquera  avispa ou abella pódelles ocasionar un problema grave. De todos os xeitos, en ningún momento débese tentar retirar ou achegarse aos niños a menos de 5 metros, dado que estes insectos poñen en marcha un mecanismo de defensa do seu niño ao ver o seu espazo invadido e sairán do niño para defendelo.

Débese chamar ao 012 e os profesionais tratasen neutralizar ou de retirar o niño se é posible.